Koje sve anomalije materice postoje i koji su najčešći zdravstveni problemi uzrokovani time?

Anomalije materice su, najčešće, urođeni poremećaji strukture i funkcije materice kojima se za sada ne zna uzrok. U toku embrionalnog razvoja, materica nastaje spajanjem dva kanala koji se nazivaju Milerovi kanali. Ukoliko dodje do “problema” tokom razvoja i procesa spajanja dva kanala javljaju se anomalije materice koje mogu biti različitog …