Da li je pozivanje na ljudska prava i međunarodne obaveze dovoljno da ne sprečimo da se zločin ne ponovi?

Verujem da niko ne zaslužuje nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje. Verujem da svako ljudsko biće ima prava na život dostojan čoveka, stoga verujem i da tretman u zatvorima treba da se popravi. Verujem da treba da se radi na smanjenju zatvorske populacije, tako što će se preduzeti brojne mere.  Verujem da je neophodan …