Koliko mesto u vršnjačkoj grupi utiče na samopouzdanje deteta?
Za razvoj samopouzdanja kod dece porodica i stil vaspitanja su jedan od ključnih faktora. Prvu sliku o sebi dete formira kod kuće u svom okruženju. Kada dete krene u vrtić ili školu, ono uči da postoje i druga pravila ponašanja, drugačiji odnosi i relacije, traži svoje mesto i formira novu sliku o sebi, o drugima, o svetu.
Sa polaskom u školu, deca se porede sa drugom decom, uočavaju sličnosti i razlike, vrline i mane i grade nove odnose i prihvataju ili odbacuju neka pravila ponašanja u grupi i sve to utiče na izgradnju samopuzdanja. Tako neka deca postaju povodljiva, submisivna, povučena ili uplašena, neka neprimerenim ponašanjem skreću pažnju na sebe neki se snalaze, a neki ne.
Posebno tokom adolescencije kada je mišljenje vršnjaka i mesto u vršnjačkoj grupi detetu jako bitno i kada slika o sebi zavisi od toga koliko je prihvaćeno ili ne prihvaćeno od strane vršnjaka, treba obratiti veću pažnju . Status u vršnjačkoj grupi može biti jedan od osnovnih uzroka za uspeh ili neuspeh u životu, jer je tesno povezan sa izgradnjom pravilne slike o sebi. Samopouzdanje je u tom periodu i ovako na „klimavim nogama“ čak i onda kad nema konkretan uzrok, a osećaj odbačenosti od strane vršnjaka može još više da utiče na lošu sliku o sebi.
Često deca postaju žrtve vršnjačkog nasilja, te se strah i nezadovoljstvo sobom useli u njihiv život i oboji ga u velikoj meri. Ne treba zanemariti detetov doživljaj jer u određenom broju slučajeva to može biti okidač za neka rizična ponašanja, anksioznost, depresiju ili samopovređivanje.
Deca se međusobno procenjuju na osnovu površnih karakteristika, ali to oni ne vide na taj način te je važno ukazati im na to tj. „otvoriti im oči“ i pomoći da uvide da su oni mnogo više od tudje procene.
Bitno je jačati lične snage deteta i biti mu podrška kako bi shvatio da je najvažnije kako sam sebe procenjuje. Dati mu do znanja da NIJE MIŠLJENJE DRUGIH nego je ličnost za sebe. Jačati i osnaživati dete za realan život je najvažnija uloga nas odraslih. Naučiti dete da ostvaruje svoje ciljeve, živi u skladu sa sobom, svojim mogućnostima, talentima, interesovanjima i da ne mora svima da se dopadne.
Deci treba pomoći da nauče da cene svoju autentičnost i da zastupaju svoje dostojanstvo.
Puno možemo da uradimo na prevenciji i velika snaga je u porodici i zdravom odnosu sa roditeljima. Ako se desi da dete postane žrtva vršnjačkog nasilja ili ga vršnjaci odbace ono mora imati podršku unutar svoje porodice, a neretko i pomoć stručnjaka kako bi mu pomogli da izadje iz te situacije što jači i nastavi svoj život sigurno, u pravcu ostvarivanja svojih ciljeva jer je to put ka ispunjenom životu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *