Sindrom srednjeg deteta

Između braće i sestara, pored odnosa ljubavi, postoji i odnos međusobnog upoređivanja, takmičenja i ljubomore, kao nezaobilazni deo njihovog zajedničkog odrastanja. Roditejska briga i način na koji razumeju dete, njegova osećanja, kao i razvojne faze dečijeg odrastanja su bitni za pravilno formiranje detetove ličnosti. Emotivna stabilnost se izgradjuje u porodici …

Moć je u pojedincu

Nije nam Srbija kriva, niti bilo ko što smo dozvolili da se pomirimo sa ovakvom stvarnošću. Da li zaista mislimo da će se stvari promeniti same od sebe? Da li zaista mislimo da je dovoljno da smo ogorčeni na sistem i na one koji ga čine? Da li će se …

Roditeljska odgovornost

Vaspitanje formira ličnost, ono je u rukama roditelja i okruženja, ono utiče na to kakav ću biti kad odrastem. Kao dete ja prihvatam ono što mi odrasli nude, to doživljavam na svoj način i ono postaje deo moje ličnosti. Poruke koje odrasli šalju ja usvajam. Kao dete  verujem odraslima, verujem …